پشتیبانی سایت متصل به نرم افزار حسابداری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

بسته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند شامل اتصال به رایانه مشتری، آموزش یا رفع ایراد میباشد.

مدت زمان: 60 دقیقه

پشتیبانی سایت متصل به نرم افزار حسابداری

۳۸۰,۰۰۰ تومان

دسته: