بسته نیم ساعته آموزش نرم افزارحسابداری هوشمند در محل شرکت

 

با انتخاب این پکیج، مشتری می تواند بسته به نیاز خود از آموزش نرم افزار حسابداری توسط کارشناسان شرکت در محل شرکت نانوتکنیک بهرمند شود. این پکیج به مدت 30 دقیقه ارائه میگردد.

بسته یک ساعته آموزش نرم افزارحسابداری هوشمند در محل شرکت

 

با انتخاب این پکیج، مشتری می تواند بسته به نیاز خود از آموزش نرم افزار حسابداری توسط کارشناسان شرکت در محل شرکت نانوتکنیک بهرمند شود. این پکیج به مدت 60 دقیقه ارائه میگردد.

بسته دو ساعته آموزش نرم افزارحسابداری هوشمند در محل شرکت

 

با انتخاب این پکیج، مشتری می تواند بسته به نیاز خود از آموزش نرم افزار حسابداری توسط کارشناسان شرکت در محل شرکت نانوتکنیک بهرمند شود. این پکیج به مدت 120 دقیقه ارائه میگردد.

بسته نیم ساعته آموزش نرم افزار حسابداری هوشمند در محل مشتری

 

در این پکیج، مشتری می تواند از کارشناسان شرکت درخواست آموزش یا ارائه خدمات در محل خود داشته باشد.  این پکیج به مدت 30 دقیقه ارائه میگردد.

شایان ذکر است که هزینه ایاب و ذهاب بر عهده مشتری می باشد.

بسته یک ساعته آموزش نرم افزار حسابداری هوشمند در محل مشتری

 

در این پکیج، مشتری می تواند از کارشناسان شرکت درخواست آموزش یا ارائه خدمات در محل خود داشته باشد.  این پکیج به مدت 60 دقیقه  ارائه میگردد.

شایان ذکر است که هزینه ایاب و ذهاب بر عهده مشتری می باشد.

بسته دو ساعته آموزش نرم افزار حسابداری هوشمند در محل مشتری

 

در این پکیج، مشتری می تواند از کارشناسان شرکت درخواست آموزش یا ارائه خدمات در محل خود داشته باشد. این پکیج به مدت 120 دقیقه  ارائه میگردد.

شایان ذکر است که هزینه ایاب و ذهاب بر عهده مشتری می باشد.

بسته نیم ساعته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند

 

بسته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند شامل اتصال به رایانه مشتری، آموزش یا رفع ایراد میباشد که در این پکیج به مدت 30 دقیقه ارائه میگردد.

بسته یک ساعته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند

 

بسته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند شامل اتصال به رایانه مشتری، آموزش یا رفع ایراد میباشد که در این پکیج به مدت 60 دقیقه ارائه میگردد.

بسته دو ساعته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند

 

بسته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند شامل اتصال به رایانه مشتری، آموزش یا رفع ایراد میباشد که در این پکیج به مدت 120 دقیقه ارائه میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *