مشاهده همه 12 نتیجه

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره بخریم یا اثر انگشتی؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:” به طور قطع نمی توان یک نسخه یکسان برای خرید دستگاه حضور غیاب مناسب برای همه مجموعه ها پیچید.\n\nخریدکارآمدترین و بهترین دستگاه حضور و غیاب در هر مجموعه ای بستگی به شرایط و محیط مورد استفاده دارد. پ. در لسیاری از کارگاه های صنعتی استفاده از دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی پیشنهاد نمی شود و خرید دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره در اولویت است”}},{“@type”:”Question”,”name”:”مهمترین عوامل تاثیر گذار در خرید دستگاه حضور و غیاب چیست؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”عوامل متعددی در خرید دستگاه کنترل تردد موثر است، مهمترین آنها نوع کسب و کار است. محیط نصب، بودجه در نظر گرفته شده برای خرید دستگاه از دیگر عوامل موثر در انتخاب بهترین دستگاه حضور و غیاب است”}},{“@type”:”Question”,”name”:”بهترین دستگاه حضور و غیاب کدام است؟\n”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”به طور کلی بهترین دستگاه کارآمدترین دستگاه است. به عنوان مثال شاید یک دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره \nبرای محیطی با نور زیاد کارایی چندانی نداشته در حالی که دستگاه ساعت زنی اثر انگشتی بهترین گزینه برای آن محیط باشد. هرچند دستگاه های کنترل تردد بیومتریک بهترین گزینه بوده ولی شرایط استفاده تاثیر مستقیم در میزان کارایی دستگاه دارد”}}]}

۴۲,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان