بسته نیم ساعته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند

۲۵,۰۰۰ تومان

بسته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند شامل اتصال به رایانه مشتری، آموزش یا رفع ایراد میباشد.

مدت زمان: 30 دقیقه

دسته: