بسته یک ساعته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند

۵۰,۰۰۰ تومان

بسته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند شامل اتصال به رایانه مشتری، آموزش یا رفع ایراد میباشد.

مدت زمان: 60 دقیقه

دسته: