بسته دو ساعته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بسته خدمات اینترنتی نرم افزار حسابداری هوشمند شامل اتصال به رایانه مشتری، آموزش یا رفع ایراد میباشد.

مدت زمان: 120 دقیقه

دسته: